Category Archive Turizm Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi İçin İstenen Evraklar

Yatırım teşvik belgesi için İstenen Evraklar;

– ÇED Raporu
– SGK Borcu Yoktur Yazısı
– Ticaret Sicil Gazeteleri,
– İmza Sirküleri,
– Vergi Levhası Fotokopisi,
– Şirket Ortaklarının Şahsi Vergi Dairesi Adı ve Hesap Numaraları Listesi,
– Şirket Ortaklarının Kısa Özgeçmişleri
– Yatırım yeri Yatırımcıya Aitse Tapu Fotokopisi, Kiralık arsa  için 10, Bina için 5 Yıllık Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi,
– Yatirim Organize Sanayi Bölgesinde ise yer tahsisine ait yazı,

(Tapusu Varsa Tapunun Tasdikli Sureti, Kiraliksa Mülk Sahibinin Imza Sirküleri Ve Tasdikli Tapu Sureti)

– Kapasite Raporu, (Oda Tasdikli Olacaktır, Tevsi Yatırımlarında Gereklidir)

– Turizm Teşvik Belgelerinde  Turizm Yatırım Belgesi

– Firmamız Adına Çıkarılmış Noter Tasdikli Vekaletname

tse-basvuru

 

Paylaş

Tags, , , , , ,

Yatırım Teşvik Belgesi Bölgeleri

yatirim-tesvik-bolgeleri

 

2012 Yılında Gözden Geçirilen Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi ile yatırım yapılacak iller 6 bölgeye ayrılmıştır.

1.Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
izmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli İsparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan K.maraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat
Sivas
8 il 13 il 12 il 17 il 16 il 15 il
Paylaş

Tags, , , , , , , ,

Yeni Yatırım Teşvik Belgesi Detayları

yatirim-tesvik-belgesi1

 

YENİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ YASASIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1-  Yapılacak Yatırımın bir alt bölge kapsamına giren yatırımlar arasında olması halinde kurumlar vergisi indirimi 5 puan fazla uygulanır, SSK işveren payı indirimi 2 yıl fazla uygulanır.

2- Stratejik yatırımlar kapsamında alınacak yatırım teşvik belgesinin asgari yatırım tutarı 50.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

3- Stratejik yatırımlar kapsamında verilen KDV iadesi desteğinden yararlanabilmek için düzlenen yatırım teşvik belgesinin asgari 500.000.000 TL lik yatırım yapılması halinde yatırım kapsamında yer alan bina inşaat harcaması KDV iadesine konu olabilir.

4- Stratejik yatırımlar kapsamında yatırım teşvik belgesi taleplerinde ayrıca üretilecek her bir ürünle ilgili katma değer tablosu hazırlanması istenmektedir. Hazırlanacak bu evrakları kurum tarafından oluşturulacak komisyon değerlendirmeye alacaktır. Değerlendirme sonucunda olumlu bulunanlara stratejik yatırımlar kapsamına yönelik yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir. Şayet yapılan başvuru stratejik yatırım kapsamında değilse firma talebine istinaden diğer yatırımlar kapsamına girmesi halinde ayrıca yatırım teşvik belgesi düzenlenebilecektir.

5- Kullanılmış komple tesis ithalatına yönelik yatırım teşvik belgesi alınabilmesi için Bakanlıktan iki yada üç uzman yurtdışındaki tesise giderek yerinde tespit yapacaktır. Kullanılmış komple tesis başvuruları buna göre düzenlenecektir.

6- Yatırım Teşvik Belgesi eki listelerde yer alan ithal makine ve teçhizat listesi ile yerli makine ve teçhizatı listelerindeki birim fiyatların %100 artması yada %50 azalması halinde revize yapılmaksızın işlem yapılabilecektir. (ÖRNEK: 100.000 TL lik bir makineyi 200.000 TL ile 50.000 TL arasında revize yapmaksızın alabilirsiniz.)

7- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Kurumlar vergisi indiriminde yeni uygulama getirilmiştir. Buna göre firmalar yapacakları yatırımlar kapsamındaki kurumlar vergisi indirimine tabi tutarı diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulayabileceklerdir. 1. Bölge kapsamında yapılan yatırımlar buna dahil değildir.

8- SSK İşçi ve İşveren paylarının hazine tarafından karşılanması uygulaması yatırım teşvik belgesinin kapatma işleminin akabinde uygulanmaya başlanacaktır.

9- 6. Bölgeye özgü olarak getirilen gelir vergisi stopajı desteği yatırım süresi içinde uygulanabilecektir.

10- Yeni teşvik sistemi kapsamındaki avantajlı destekler 01.01.2012 tarihinden itibaren düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için talepte bulunulması halinde geçerli olacaktır.

11- Yeni teşvik yasası bazı yatırım konularında kısıtlamalar getirmiştir. Örneğin hazır beton üretimi yapacak bir firma en az 100 Mt3/saat üretim yapacağını beyan etmek zorundadır. Yine düz örme konularında yatırım yapacak olan firmaların makine sistem sayısı en az 60 olmak zorundadır. Bu ve bunun gibi getirilen yeni maddeler vardır.

11- Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi işlemlerinde her bir uzman için verilen 75 TL ekspertiz ücreti 100 TL olarak değişmiştir.

Yeni teşvik yasası kapsamında yapmayı düşündüğünüz yatırımlarla ilgili olarak sizlere en doğru bilgileri verebilmemiz için öncelikle aşağıdaki bilgileri bizlere mail, faks yada telefonla bildirmeniz halinde sizlere daha iyi yardımcı olabileceğimizi bildirmek isteriz

a) Yatırım yapılacak il ve adresi (özellikle OSB içinde ise belirtiniz)

b) Yatırım kapsamında üretilecek ürünlerin isimleri

c) Ortalama 3 yıl içinde yapabileceğiniz yatırım tutarı ne olacaktır (yatırım tutarı; bina inşaat harcaması,makine ve ekipman alımları ve diğer harcama kalemlerinden oluşur)

d) Yatırım yeri tahsisi istemeniz halinde ayrıca bilgi veriniz

e) Kullanılmış makine almanız halinde ayrıca bilgi veriniz.

f) Leasingli makine almanız halinde ayrıca bilgi veriniz.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

tesvikbelgesi12

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi almak ve devlet yardımlarından yararlanmak en tabii hakkınızdır.

Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmez. Ekonomi Bakanlığı tarafından Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda detaylandıracağımız hususlarda avantajlar sağlar.

Teşvik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur. Yatırım yapan ve yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatı  na uygun olan her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından faydalanması en doğal hakkıdır. Teşvik Belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımda hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmiş olacaktır.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatmak

Yatırım Teşvik Belgesi almak, devlet yardımlarından yararlanmak en tabii hakkınızdır.

Devletin teşvik belgesi vermesi, asgari yatırım harcaması ile fiili üretim yapabilen bir tesisin kurulmuş olması içindir.

Kurumun görmek istediği üretim yapılabildiği ve asgari yatırım harcamasının yapıldığının tespiti ile Yatırım Teşvik Belgesi kapatmasının “Tamamlama Vizesi” yapılabilmesidir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Yatırım Teşvik Belgesi yatırımcının yatırım yapması, istihdam yaratması maksadıyla devlet desteklerinden yararlanması için verilir. Yatırımcı kapatma başvurusu yaptığı zaman yatırımın gerçekleştiğini yerinde görerek tamamlama vizesini verilir.

Yatırımın tamamlanmış olması, yararlanılan devlet desteklerinin hedefine ulaşması demektir.

1.Kapatma Başvuru süresi: Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay (6) içinde tamamlama vizesi için Müsteşarlığa başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde Müsteşarlık tamamlama vizesi işlemlerini “Resen”başlatarak belgeyi iptal edebilir..

2.Tamamlama vizesi Ekspertiz işlemleri Müsteşarlık veya Müsteşarlık tarafından görevlendirilen valilikçe veya odaca veya bankaca yapılması halinde görevlendirilen mercinin kadrolu elemanlarından oluşan 2 eksper ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavirin yapacakları inceleme sonucunda müştereken düzenlenecek rapora istinaden ilgili mercice de yapılabilir.

3.Fon veya Bütçe kaynaklı kredi veya faiz desteği ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri, ekspertiz raporunun ilgili merci tarafından Müsteşarlığa gönderilmesini müteakip Müsteşarlıkça yapılır.

4.Mücbir Sebep: Tabii afet ve/veya yangın nedeniyle tamamlama vizesine ilişkin aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilişkin talepler;

a)Belge kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilişkin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örneklerinin,

b)Alımı gerçekleştirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshalarının,

c)Varsa diğer yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgelerin,

d)Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu örneğinin,

e)Bina-inşaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneğinin,

f)Tabii afet ve/veya yangın durumunu tevsik eden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri veya itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak rapor ile varsa sigorta poliçesi örneği ile sigorta hasar ekspertiz raporu ve ilgili sigorta şirketinin hasarı karşılayıp karşılamadığına ilişkin yazının, Müsteşarlığa ibraz edilmesini müteakip sonuçlandırılabilir.

Ayrıca, tabii afet ve/veya yangın neticesinde bina ve/veya makine-teçhizatın hasara uğraması nedeniyle üretim faaliyetinin durduğu veya aksadığı yatırımlarda, söz konusu tabii afet veya yangından önce alınmış olan kapasite raporu veya onaylı örneğinin ibraz edilmesi kaydıyla ve yatırımcıların mağduriyetinin önlenmesi, yatırımın ekonomiye kazandırılması ve istihdam sağlanması hususları da dikkate alınarak, bu konudaki yatırım talepleri “YENİLEME” niteliğinde değerlendirilip yürürlükteki destek unsurlarından faydalandırılmak üzere yeni teşvik belgesi düzenlenebilir.

GEREKLİ BELGELER 

1.Yatırım Teşvik Belgesi, İthal/Yerli Makine Listesi ve Döviz Kullanım Belgesi aslı

2.Gerçekleşen makine alımları için Gümrük Giriş Beyannamesi (ithal) ve Fatura (Yerli) alım   fotokopileri

3.Bina İnşaat ve Diğer yatırım harcamaları varsa fatura fotokopileri

4.İthal ve Yerli Makine Gerçekleşme Listeleri

5.Bina İnşaat ve Diğer Yatırım Harcamaları

6.Yatırım Takip Formu

7.Karar ve Taahhütname

8.Kredi Kullanım Yazısı (Kredi kullanılmış ise)

9.İmza Sirküleri

İşlemlerimiz

1.Kapatma işlemleri ile ilgili menfaatleriniz, sorumluluklarınız ve süreçler hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.

2.Yatırım Teşvik Kapatma dosyanızı hazırlar, ilgili kuruma başvuru yapar, tesislerinizin tamamlandığını yerinde görmek üzere gelecek ekspertiz heyetinin gelişini organize eder, Kapatılmış Yatırım Teşvik Belgenizi ve eklerini firmanıza gönderir.

iso-belgesi-nasil-alinir

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yeni Yatırım Teşvik Belgesi

yatirim-tesvik-belgesi

Stratejik Yatırımlar %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek enerji yatırımları dahil). İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik,Asgari yatırım tutarı 50 milyon ¨olan,%50’den fazlası ithalatla karşılanan,Asgari %40 katma değer üreten,Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon dolar olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)yatırımlar bu kapsama dahil ediliyor.

 

Genel Teşvik Uygulamaları

KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımların, KDV İstisnası veGümrük Muafiyeti destekleri ile desteklenmesine devam edilecektir.

Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve Faiz Desteği içeriyor. Bu Sistemde, yeni oluşturulan teşvik haritası, bölgelere verilecek destek oranlarında farklılıklar olmasına sebep oluyor. Yatırımın hangi bölgede yer aldığı önemli.

 

Yatırım İndirimi:

Diğer adıyla yatırıma katkı oranı, bölgelere göre belirlenmiş kurumlar vergisi indirimi oranı ile beraber toplam sabit yatırım üzerinden, belirli oranlarda yatırım indirimi sağlıyor. Özetle yaptığınız yatırımdaki toplam sabit yatırım tutarının, bölgenizde desteklenen yüzdelik oranı kadar kurumlar ve gelir vergisi muafiyeti anlamına geliyor.Bu teşvik yatırım dönemi ve işletme döneminde uygulanabilir.

Kurumlar Vergisi Desteği: Yatırım İndirimine diğer adıyla yatırıma katkı oranına ulaşılıncaya kadar uygulanacak Kurumlar Vergisi İndirimini ifade eder.

SSK Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırımınız kapsamında oluşturulacak ilave istihdamda SSK Primi İşveren Hissesi Desteği olarak adlandırılan bu teşvik unsuru kapsamında, bölgelere göre belirli yıllar içerisinde ödeme yapmazsınız.

Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım kredisi veren, Ekonomi Bakanlığı ile protokol imzalamış bankalardan kullanacağınız yatırım kredilerinde yıllık değer üzerinden indirgenecek faiz puanını ifade eder.

Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırımınız bölgesel olarak destekleniyorsa teşvik belgeniz kapsamında yatırım yeri tahsisinden faydalanabilirsiniz. Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşerek yatırımın yapıldığı bölgede uygun, arsa,arazi,bina,tesis varsa yapılacak sözleşme çerçevesinde arazi tahsisi sağlayabilirsiniz.

Bölgesel Desteklere İlişkin Özet Tablo

Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları, ilgili kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda gözden geçirilmiş ve destek sistemi kapsamındaki bölgesel teşviklerden yararlandırılacak yatırım konuları sektörel olarak il bazında yeniden düzenlenmiştir.

Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar,

1. , 2. , 3. , 4. , 5. bölgelerde yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır. Madencilik yatırımları, Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,  Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, Yatırım tutarı 20 Milyon¨üzerinde olan; Belirli ilaç yatırımları, Savunma sanayi yatırımları bu kapsamda değerlendirilir.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarının yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde; OSB’lerde yapılacak yatırımlar, Sektörel iş birliğine dayalı yatırımlar, TÜBİTAK tarafından desteklenen, Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden Yararlanırlar.

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Teknoloji ve Ar-Ge Kapasitesini arttıracak, Uluslar arası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımlar olarak teşvik ediliyor.KDV Muafiyeti, Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi içeriyor. Büyük Ölçekli Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği ilave ediliyor. Büyük Ölçekli Yatırımlara ilişkin, desteklenecek sektörler ve asgari yatırım tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Stratejik Yatırımlar %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek enerji yatırımları dahil). İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik,Asgari yatırım tutarı 50 milyon ¨olan,%50’den fazlası ithalatla karşılanan,Asgari %40 katma değer üreten,Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon dolar olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)yatırımlar bu kapsama dahil ediliyor.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , ,

Turizm Teşvik Belgesi

turizm-tesvik-belgesi


Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve İşletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığınca düzenlenen belgelerdir. Özellikle dış turizme dönük bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından  belgelenmesi gerekmektedir.
Yatırım yapmadan önce; Turizm İşletmesi, Turizm Tesisi, Turizm Belgesi ve Turizm Yatırımı Belgesi ayırımlarının
bilinçli yapılması gerekmektedir. Turizm Bakanlığı Belge taleplerini, tesisin kapasitesine ve kapasitenin mevzuat kriterlerine ve uygunluğuna göre değerlendirmektedir. Turizm Yatırım ve Turizm İşletme Belgesi başvuru dosyalarının hazırlanması deneyim sahibi olmayı gerektirir.
TURİZM BELGESİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR ·

Enerji Destekleri Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı ·         Turizm kredileri ·         Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi ·         Su ücretlerinin bölgede uygulanan en düşük tarife üzerinden ödenmesi ·         Haberleşme kolaylıkları ·         Personel çalıştırılması ·         Alkollü içki satışı ·         Turizmi Geliştirme Fonu kolaylıkları ·         Yat turizminde hak ve kolaylıklar ·         Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile sağlanan kolaylıklar ·         İşletme kredisi ·         Telekomünikasyon kolaylıkları

Turizm Belgesi Verilebilecek Yatırımın Türleri

Asli Konaklama Tesisleri Oteller, Moteller, Tatil Köyleri, Pansiyonlar, Kampingler, Apart Oteller, Hosteller
Yeme – İçme ve Eğlence Tesisleri Lokantalar, Kafeteryalar, Eğlence Yerleri
Sağlık ve Spor Tesisleri Termal Turizmi Tesisleri, Sağlıklı Yaşam Tesisleri, Yüzme Havuzları, Spor Tesisleri, Golf Tesisleri
Rekreasyon Tesisleri Eğlence Merkezleri, Temalı Parklar, Günübirlik Tesisleri, Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri
Kırsal Turizm Tesisleri Çiftlik Evi-Köy Evi, Yayla Evi, Dağ Evi
Özel Tesisler Özel Tesisler, Butik Oteller
Bileşik Tesisler Turizm Kentleri, Turizm Kompleksleri, Tatil Merkezleri, Zincir Tesisler, Personel Eğitim Tesisleri
Diğer Tesisler Mola Noktaları, Yüzer Tesisler, Tatil Siteleri ve Villaları
Yat Turizmi Tesisleri
(Yat Turizmi Kapsamında)
* Yat Yatırımı ve İşletmeciliği
* Yat Limanları Yatırımı ve İşletmeciliği
Seyahat Acentaları (1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Kapsamında)
Kongre ve Sergi Merkezleri

 

Paylaş

Tags, , , , , , , , , ,

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatmak

Yatırım Teşvik  Belgesinin Süresi 2+1 toplamda 3 yıldır. Teşvik Belgesi yasasına göre süre bir defa uzatılabilir. Tekrar süre verilmez.

patent-tescili

 

Belgenin süresi belgenin içinde aşağıda belirtildiği gibi yazılıdır.
Yatırıma Başlama Tarihi       : 10/01/2013
Yatırımın Bitiş Tarihi            : 10/01/2015

Mücbir sebep veya fevkalade hallerde süre uzatma: Yatırım, yatırımcının aşağıda belirtilen mücbir sebepler ve mücbir sebep veya fevkalade hal durumları ile ilgili diğer mevzuat gereği başka bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dahil gerçekleştirilemediğinin tevsik edilerek talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça proje bazında bir defaya mahsus ek süre verilebilir.

Mücbir sebepler: İspatlanmak ve ilgili makamlardan alınan raporlarla tevsik edilmek kaydıyla, yangın, sel, deprem, fırtına vb. gibi konular mücbir sebep olarak kabul edilmektedir.

  1. Tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazının sigorta hasar Ekspertiz raporu ile birlikte tevsiki),
  2. Firmanın faaliyetinin kamu idarelerince durdurulması (firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile tevsiki),
  3. Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile tevsiki),
  4. Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali,
  5. Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (mahkeme kararı ile tevsiki),
  6. Yatırım konusu makine-teçhizatın, yatırımcı iradesi ve kusuru dışında bir sebeple elden çıktığının (çalınması gibi) resmi kurumlardan alınacak belge ile tevsik edilmesidir.
Paylaş

Tags, , , ,