Category Archive Beton Parke, Bordür

Beton Bordür Ürün Belgelendirme

Bordur-TaşıBeton Bordür Ürün belgelendirme işlemleri için;

 • – Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜK)
 • – Ticaret Sicil Gazetesi
 • – İmza Sirküsü
 • – Vergi Levhası
 • – Oda Kayıt Belgesi
 • – Fabrikanın Adresini beyan edebileceğiniz resmi belge
 • – Kullanılan Agrega Analiz Raporları
 • – Çimento Analiz Raporları
 • – Katkı kullanılıyor İse Katkı Analiz Raporları
 • – TS 436 en 1340 Deneylerini yapabilecek firma bünyesinde kurulu labaratuar
 • – Laboratuar Cihazlarına kalibrasyon yapılması
 • – Kullanılan Suyun analiz Raporu
 • – Renkli ürün yapılıyor ise Kullanılan boyanın analiz raporu

Yukarda geçen evraklar firmanız tarafından tedarik edilmesi halinde denetim tarihi planlanarak firmanız da aşama1 denetimi icra edilir. Aşama 1 denetiminde görülen eksikler yapılacak olan ikinci denetimde düzeltici faaliyet olarak kapatılması gerekmektedir. Laboratuarda yapılan ve dış laboratuara gönderilecek deneyler sonucunda belgelendirme işlemleriniz tamamlanır.

Alınan belge bir yıl geçerli olup bu işlemler her yıl tekrar edilerek Belgenin ara denetimleri yapılır ve belge süresi bir yıl daha uzatılmış olur. Ürünlerde yapılan tasarım boyut değişikliklerinde tekrar denetim yapılarak belgenin revize edilmesi sağlanır.

Beton Bordür Belgelendirme Danışmanlık ve Laboratuar Cihazları için 05321798770 numaralı telefondan veya online başvuru bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beton Parke Ürün Belgelendirme

kilit-tasi-belgesiBeton Parke Ürün belgelendirme işlemleri için;

 • – Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜK)
 • – Kullanılan Agrega Analiz Raporları
 • – Çimento Analiz Raporları
 • – Katkı kullanılıyor İse Katkı Analiz Raporları
 • – TS 2824 en 1338 Deneylerini yapabilecek firma bünyesinde kurulu labaratuar
 • – Laboratuar Cihazlarına kalibrasyon yapılması
 • – Kullanılan Suyun analiz Raporu
 • – Renkli ürün yapılıyor ise Kullanılan boyanın analiz raporu
 • – Ticaret Sicil Gazetesi
 • – İmza Sirküsü
 • – Vergi Levhası
 • – Oda Kayıt Belgesi
 • – Fabrikanın Adresini beyan edebileceğiniz resmi belge

Yukarda geçen evraklar firmanız tarafından tedarik edilmesi halinde denetim tarihi planlanarak firmanız da aşama1 denetimi icra edilir. Aşama 1 denetiminde görülen eksikler yapılacak olan ikinci denetimde düzeltici faaliyet olarak kapatılması gerekmektedir. Laboratuarda yapılan ve dış laboratuara gönderilecek deneyler sonucunda belgelendirme işlemleriniz tamamlanır.

Alınan belge bir yıl geçerli olup bu işlemler her yıl tekrar edilerek Belgenin ara denetimleri yapılır ve belge süresi bir yıl daha uzatılmış olur. Ürünlerde yapılan tasarım boyut değişikliklerinde tekrar denetim yapılarak belgenin revize edilmesi sağlanır.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beton Bordür Fiziksel Özellikler

Beton Bordür Fiziksel ve mekanik özellikler
Beton bordür taşları aşağıda verilen gereklere uygun olmalıdır.
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç, donma çözülme bakımından veya su emme’ye göre
yapılacak deneylerden elde edilen sonuçların, uygunluk kriterlerine göre değerlendirilmesiyle tayin
edilir.
Buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma/çözülmeye karşı direncin tayini
Numune ön şartlandırmaya tâbi tutulduktan sonra 28 gün süreyle, yüzeyi % 3’lük NaCl çözeltisi ile
kaplanmış şekilde, donma-çözülme çevrimlerine maruz bırakılır. Donma-çözülme etkisiyle pullanma
sonucu numuneden ayrılan parçalar toplanarak tartılır ve sonuç, numunenin metre karesi başına
kilogram cinsinden gösterilir.
Numune, donma çözülme etkisine maruz bırakılacak üst yüzeyi 7500 mm2‘den küçük, 25000
mm2’den daha büyük olmamalı ve kalınlığı en fazla 103 mm olmalıdır. Numune, bu ölçüler sağlanacak
şekilde beton bordür taşı birimden alınacaksa, numune alınacak bordür taşı en az 20 günlük olmalıdır.
Kullanılan malzemeler, cihazlar, deney numunelerinin hazırlanması, deney işlemi, deney sonuçlarının
hesaplanması TS 2824 EN 1338 “Beton Parkeler” standardındaki gibidir.
Toplam su emmenin tayini
Numune, (20 ± 5) °C sıcaklıktaki ortamda şartlandırıldıktan sonra, sabit kütleye ulaşıncaya kadar suya
batırılır ve daha sonra da kurutularak değişmez kütleye ulaşması sağlanır. Kütlece kayıp, numunenin
kuru kütlesine oranla yüzde olarak gösterilir.
Beton bordür taşının her iki ucundan birer numune alınır. Numuneler testere ile kesilerek veya karot
almak suretiyle alınır. Alınan her bir numunenin kütlesi 2,5 kg’dan az, 5,0 kg’dan daha fazla
olmamalıdır. Bordür taşının iki farklı beton karışımından meydana gelmesi hâlinde,bu karışımların
beton bordür taşında kullanılan oranları, numuneye de aynen yansıtılmış olmalıdır.
Kullanılan malzemeler, cihazlar, deney numunelerinin hazırlanması, deney işlemi, deney sonuçlarının
hesaplanması TS 2824 EN 1338 “Beton Parkeler” standardındaki gibidir.
Performans ve sınıflar
Beton bloklar, Çizelge 84 veya Çizelge 85’de verilen gerekleri sağlamalıdır.
Mamulün o ülke şartlarında dayanıklılığını garanti altına almak üzere gerekli hava etkileri nedeniyle
yıpranmaya karşı direnç sınıfı ile ilgili öneriler (şartnameler) o ülkeye mahsus olarak tesis edilebilir.
Çizelge 84 – Su emme

beton-bordur3

Donma şartlarıyla birlikte yüzeyin buz çözücü tuzlarla sık sık temas etmesi gibi özel şartların mevcut
olduğu hâllerde, Çizelge 11.2.2’de tarif edilen gerekler sağlanmalıdır.

Çizelge 85– Buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma çözülme etkisine direnç

beton-bordur4

Aşınmaya direnç
Aşınmaya karşı direncin ölçülmesi Aşınma direnci, geniş diskli aşınma deneyi yoluyla veya alternatif metot olarak Böhme deneyi ile tayin edilir. Geniş diskli aşınma deneyi referans deneydir. Aşınma direnci için gerekli şartlar Çizelge 86’da verilmiştir.
Deney sonuçlarından hiçbirisi, gerekli değerden daha büyük olmamalıdır. Deney için kullanılan malzemeler, cihazlar, deney numunelerinin hazırlanması, deneyin yapılması işlemi, deney sonuçlarının hesaplanması TS 2824 EN 1338 “Beton Parkeler” standardındaki gibidir.

Çizelge 86 – Aşınmaya direnç sınıfları

beton-bordur5

Eğilme dayanımı
Karakteristik eğilme dayanımı, yapılacak deneyler ve verilen uygunluk kriterlerine göre
değerlendirilmesiyle tayin edilmelidir.
Performans ve sınıflar Karakteristik eğilme dayanımı, Çizelge 87’de ilgili sınıf için verilen değerden daha küçük olmamalıdır.
Tek deney sonuçlarından hiçbirisi Çizelge 87’de ilgili sınıf için verilen en küçük değerden daha küçük
olmamalıdır. Bordür taşlarının, biçimleri nedeniyle bu standarda göre deneye tâbi tutulamaması
hâlinde, bu elemanlar, en az bu standarda uygun bordür taşında kullanılan betona eşdeğer kalitede
betondan imal edilmiş olmaları hâlinde, bu standarda uygun kabul edilirler.
beton-bordur6

 Eğilme dayanımının ölçülmesi
Cihazlar Enine yükleme deney makinasının, tahmin edilen yükün ± % 3’ünü doğrulukla gösterebilecek bir
kadranı bulunmalı ve yükü belirlenen hızda arttırarak uygulayabilecek kapasitede olmalıdır. Deney
makinası, numuneye herhangi burulma etkisi göstermeksizin 3 noktadan yükleme yoluyla eğilme
yüklemesi yapabilmelidir (Şekil 1).

Mesnetlerin uzunluğu en az deneye tâbi tutulacak numune genişliği kadar olmalı ve yük, çapı (40 ± 1)
mm, kalınlığı en az 20 mm olan bir çelik (Şekil F.1) yastık üzerine küresel yataklanmış başlık
vasıtasıyla uygulanmalıdır.
Mesnetler, rijit malzemeden yapılmış, (20 ± 1) mm çapta, yuvarlak veya yuvarlatılmış olmalıdır.
(Şekil 1)

beton-bordur7

Açıklama:
1 Ağırlık merkezinden geçen hat
2 Yerleştirme parçası
3 Sert ahşaptan yapılma kama veya harç dolgu kütlesi
Şekil F.1 – Deney prensibi
Numunenin deneye hazırlanması
Deneyde tam ölçülerde bordür taşı kullanılır ve varsa, numunedeki çapak ve büyük çıkıntılar vb. giderilir. Gerekirse bordür taşı numune birimler, (20 ± 5) °C sıcaklıktaki suya (24 ± 3) saat süre ile daldırılır, çıkarıldıktan sonra bir bezle kurulanır ve hemen deneye tâbi tutulur. Elde edilen deney sonuçları arasında bir bağıntı kurulmuş ve kanıtlanmışsa, rutin deneylerde, yukarıda tarif edilenden farklı diğer hazırlama metotları kullanılabilir.
İşlem Beton bordür taşı numune, deney makinasına yerleştirilir. Numunenin uçları ile alt mesnetler arasındaki mesafe (numune uçlarının mesnetlerden taşan kısmı) 100 mm olmalıdır. Ancak, mesnetler arasındaki açıklığın, numune kalınlığının dört katından daha düşük olması hâlinde, numune uçları ile alt mesnetler arasındaki mesafe, bordür taşı numunenin deney konumundaki düşey kalınlığının yarısı kadar olacak şekilde azaltılır.
Mesnetler arasındaki açıklığın, bordür taşının düşey boyutunun dört katından daha düşük olması hâlinde deneyin uygulanması mümkün olmaz. Alt mesnetler arasındaki açıklık, bu amaçla önceden belirlenmiş mesafeye, % 0,5 sapma sınırları içerisinde kalmak şartıyla, en yakın mm’ye yuvarlatılarak ayarlanmalı ve kaydedilmelidir. Yük, bordür taşı ağırlık merkezinden geçen hat üzerine, en fazla ± 5 mm sapma sınırları içerisinde uygulanır.
Bordür taşları daima, en kesitin daha büyük olan boyutu yatay konumda bulunacak şekilde yerleştirilerek deneye tâbi tutulmalıdır.

Numune, deney makinasının alt mesnetleri üzerine, en kesitin daha büyük olan boyutu yatay konumda olacak şekilde simetrik olarak ve çelik yükleme yastığı ile numune arasına (4 ± 1) mm kalınlığında kontraplâk yerleştirme parçası konularak yerleştirilmelidir.
Deneye tâbi tutulacak bordür taşı numunesi üst yüzeyinin profiline bağlı olarak, deney numunesiyüzeyi ile çelik yükleme yastığı arasına sert ahşaptan yapılmış kama veya harç dolgu kütlesi kullanılır.Yük, darbe tesiri olmaksızın, gerilme artış hızı (0,06 ± 0,02) MPa/s olacak şekilde kırılma yüküneulaşılıncaya kadar uygulanır. Kırılma yükü 100 N yaklaşımla kaydedilir.
 Deney sonuçlarının hesaplanması
Kırılma kesitinin, kesit alanının ağırlık merkezinden geçen yatay eksene göre atalet momenti, çalışma
boyutları kullanılarak hesaplanır.
Deneye tâbi tutulan bordür taşının eğilme dayanımı, T, aşağıda verilen bağıntı kullanılarak hesaplanır.
T = (PLy) / 4I
Burada;
T Eğilme dayanımı, MPa,
P Kırılma yükü, N,
L Mesnetler arasındaki mesafe, mm,
I Kırılma kesitinin çalışma boyutları kullanılarak hesaplanan atalet momenti, mm4,
y Kırılma kesiti ağırlık merkezi ile en dış lif arasındaki mesafe, mm,
Her deney sonucu Megapaskal biriminde kaydedilir.

 Deney raporu
Deney raporunda, bordür taşının eğilme dayanımı, T, yer almalıdır.
 Görünümle ilgili hususlar 
Beton bordür taşlarının üst yüzlerinde, çatlama veya pullanma gibi kusurlar görünmemelidir.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beton Bordür Taşları

BETON BORDÜR TAŞLARI- GEREKLİ ŞARTLAR VE DENEY METOTLARI

Bu standard, donatısız, çimento bağlayıcılı ön dökümlü beton bordür taşlarının malzemelerini,
özelliklerini, sahip olması gerekli şartları ve deney metotlarını kapsar.
Terimler ve tarifleri
Beton bordür taşı: Aynı veya farklı seviyelerde bulunan yüzeyleri, aşağıda verilenleri sağlamak üzere ayırmak için
kullanılan ön dökümlü beton birim.
– Fizikî veya görsel sınır meydana getirmek veya çevreleme,
– Tek olarak veya diğer bordür taşları ile birlikte drenaj kanalları,
– Farklı türde trafik için düzenlenen yüzeyleri birbirinden ayırma .
Kalınlık Bordür taşı üst yüzü ile yataklama yüzü arasındaki mesafe.
Yataklama yüzü Döşeme sonrasında zeminle temas eden alt yüz.
Yan yüz eğim açısı Şekil 1’de gösterildiği gibi, bordür taşı yan yüzünün, tüm yükseklik boyunca düşey düzlemle yaptığı
açı.
Pah Şekil 1’de görülen şekilde kesilmiş kenar.
Kenar Bordür taşının, iki yüzünün birleştiği kısmı. Kenar, pahlı, yuvarlatılmış, oluklu, açılı kesilmiş veya
aşındırılmış olabilir.

beton-bordur 1 Pah 2 Kalınlık α Yan yüz eğim açısı
Şekil 1 – Pah ve yan yüz eğim açısı

 

 

 

 

 

 

Biçim ve boyutlar
İzin verilen sapma sınırları
İmalâtçı tarafından beyan edilen anma boyutlarında izin verilen sapmalar aşağıda verilmiştir.
Uzunluk : En yakın mm’ye yuvarlatıldığında, 10 mm’yi geçmemek ve en az 4 mm olmak şartıyla ± %1.
Diğer boyutlar, çaplar hariç olmak üzere:
Yüzeyler için : En yakın mm’ye yuvarlatıldığında, 5 mm’yi geçmemek ve en az 3 mm olmak şartıyla ±
% 3.
Diğer kısımlar için : En yakın mm’ye yuvarlatıldığında, 10 mm’yi geçmemek ve en az 3 mm olmak
şartıyla ± % 5.
Bordür taşının bir boyutu üzerinde yapılan herhangi iki ölçümün arasında 5 mm’den fazla fark
olmamalıdır.
Yüzeyin düzgün, kenarın doğru olarak tanımlanabilmesi için, düzlemden ve doğrudan sapmaya
uygulanacak
toleranslar, Çizelge 83’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

beton-bordur2

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beton Parke Fiziksel Özellikler

Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç, donma çözülme bakımından veya su emme için
yapılacak deneylerden elde edilen sonuçların uygunluk kriterlerine göre değerlendirilmesiyle tayin
edilir.

Çizelge 77 – Su emme

beton-parke4

Çizelge 78 – Buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma çözülme etkisine direnç

beton-parke5

 Yarmada çekme dayanımı
Karakteristik yarmada çekme dayanımı T, yapılacak deneylerden elde edilen sonuçların uygunluk
kriterlerine göre değerlendirilmesiyle tayin edilir.
Karakteristik yarmada çekme dayanımı T, 3,6 MPa’dan daha küçük olmamalıdır. Tek deney
sonuçlarından hiçbirisi 2,9 MPa’dan daha küçük olmamalı ve numune kırılma yüklerinden hiçbirisi de
250 N/mm’den daha küçük olmamalıdır.

Aşınmaya direnç
Aşınma direnci, geniş diskli aşınma deneyi yoluyla veya alternatif metot olarak Böhme deneyi ile tayin
edilir. Geniş diskli aşınma deneyi referans deneydir.
Çizelge 79 – Aşınmaya direnç sınıfları

beton-parke6

Kaymaya/kızaklamaya karşı direnç
İstisnaî bir durumda, cilalanmamış kaymaya/kızaklamaya karşı direnç değerinin gerekli olması
hâlinde, Ek I’da tarif edilen deney metodu kullanılmalı ve en küçük kaymaya/kızaklamaya karşı direnç
değeri, beyan edilmelidir. Beton blok yüzeyinde çıkıntı, girinti veya pandüllü sürtünme ölçer cihaz
kullanılarak deney yapmayı engelleyen bir başka yüzey biçimi olması hâlinde, deneye tâbi tutmaksızın
mumulün bu standardın şartlarını sağladığı kabul edilir. Beton bloğun deney için gerekli alan temin
edilemeyecek derecede küçük olması hâlinde imalâtçı, deneyde, deneye tâbi tutulacak blok ile aynı
yüzey biçimine (yapısına) sahip daha geniş yüzeyli bir blok kullanabilir.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beton Parke

 

BETON PARKE- ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI  (TS 2824 EN 1338)

Zemin döşemesi için kullanılan, donatısız, çimento bağlayıcılı beton kaplama bloklarının
malzemelerini, özelliklerini, sahip olması gerekli şartları ve deney metotlarını kapsar. Bu standard,
kaldırım, bağlantı yolu, bisiklet yolu, otoparklar, yollar, otoyollar, endüstriyel alanlar (limanlar ve
iskeleler), havaalanı kaplamaları, otobüs istasyonları, petrol dolum istasyonları gibi yaya kullanım
alanları, taşıtlara açık alanlar ve çatı kaplamasında kullanılan öndökümlü beton kaplama bloklarına ve
tamamlayıcı parçalarına uygulanır.
10.1.2 Malzemelerle ilgili gerekli şartlar
Beton kaplama bloklarının imalâtında, özellikler ve performans bakımından uygunlukları belirlenmiş
malzemeler kullanılmalıdır.
10.1.3 Mamullerle ilgili şartlar
10.1.3.1 Biçim ve boyutlar
Çalışma boyutları imalâtçı tarafından beyan edilmelidir. İmalâtçı tarafından beyan edilen anma
boyularından izin verilen sapmalar Çizelge 74, Çizelge 75 ve Çizelge 76’de verilmiştir.
Çizelge 74 – İzin verilen sapmalar

beton-parke

Köşegen uzunlukları 300 mm’den fazla olması hâlinde, dikdörtgenler prizması şeklinde olan bir blokta
iki köşegen ölçüleri arasında izin verilen en büyük sapma Çizelge 74’de verilmiştir.
Çizelge 75 – İzin verilen en büyük farklar

beton-parke2

Bloğun en büyük boyutunun 300 mm’den daha büyük olması hâlinde, düz olması tasarlanan üst yüzde
düzlük ve bombeden sapma için uygulanacak sınırlar Çizelge 75’te verilmiştir.
Çizelge 76 – Düzlük ve bombe için sapmalar

beton-parke3

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,