ISO Belgesi Belgelendirme Süreci

ISO Belgesi Belgelendirme Süreci

iso belgesi

BİZ AŞAĞIDAKİ TÜM AŞAMALARI SİZLERLE BİRLİKTE HAZIRLIYORUZ.

 1- ISO 9001:2008 STANDARDI TEMİN EDİLİR
2- KALİTE POLİTİKASI OLUŞTURULUR
3- KALİTE HEDEFLERİ BELİRLENİR ;Kalite Politikasında Belirtilen Şartlara Uygun Olmalıdır
4- SÜREÇLER OLUŞTURULUR ; Belirlenen Kalite Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Oluşturulur.
a) Süreç Yönetim Planı
b) Süreç Performans Ölçüm Tablosu
5- DÖKÜMANTASYON
a) Doküman Yönetimi Prosedürü
b) Kayıtların Kontrolü Prosedürü
c) İç tetkik Prosedürü
d) Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü
e) Düzeltici Faaliyet Prosedürü
f) Önleyici Faaliyet Prosedürü
Ve kuruluşun belirlediği diğer doküman (talimat, formlar, süreç şemaları gibi) ve kayıtlar hazırlanır.
6- İÇ TETKİKLER YAPILIR
7- YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME
8- KALİTE EL KİTABI (K.E.K) HAZIRLANIR
9- BELGELENDİRME DENETİMİ
BELGELENDİRME DENETİM SÜRECİ NASILDIR?
Denetim 3 aşamada gerçekleşir
1 .Yeterlilik Denetimi:
Firmanın dokümanlarının incelenmesidir.
Bu doğrultuda aşağıdakiler incelenir:
* Kalite el kitabı
* Yasal gereklilikler
* Şirket politikası
* Şirketin genel amaçları
* İç denetimler
* Yönetimin gözden geçirmesi süreci
* Gerekli Prosedürler
2. Uygunluk Denetimi:
* Gerçekleştirilen faaliyetlerin dokümantasyonlara uygunluğu incelenir.
* Kuruluşun politikasına uygunluğun değerlendirilmesi
* Standart ve iç prosedürlere uygunluğun değerlendirilmesi
3. Etkinlik denetimi:
*  Amaçların elde edilmesi
*  Politika taahhütlerinin uygulanması (Örn:Uygunluk, Müşteri Taleplerinin   Karşılanması, Sürekli İyileştirme vb)
*  İşletimsel kontrollerin sürdürülmesi
*  Denetimler sonucunda uygunsuzluk görülmezse firma ilgili ISO belgesini elde eder.
*  Verilen belge 3 yıllıktır. Her yıl ara denetimler yapılır. Bu süre sonunda firma tekrar denetlenir ve süreç uygun işlemekteyse yeniden belgelendirme tetkiki yapılır.
Paylaş

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir