ISO 22000 Belgesini Kimler Alır

ISO 22000 Belgesini Kimler Alır

Kimler Uygulayabilirhaccp

• Gıda üreticileri, 
• Gıda tedarikçileri, toptancı ve perakendecileri, 
• Paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri, 
• Tohum ve yem üreticileri, 
• Çiftçiler, 
• Katkı malzemesi üreticileri, 
• Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar, 
• Perakende ve gıda hizmeti veren işletmeler ile kontratlı çalışan kuruluşlar, 
• Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar, 
• Servis sağlayıcı kuruluşlar, (Haşere Mücadele, vb) 
• Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar,
• Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar 
• Ekipman, temizlik malzemeleri ve diğer gıda ile temasta olan malzeme üreticileri 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Maddeleri

4 Gıda güvenliği yönetim sistemi
4.1 Genel şartlar
4.2 Dokümantasyon Şartları
5 Yönetim Sorumluluğu
5.1 Yönetim Taahhüdü
5.2 Gıda Güvenliği Politikası
5.3 Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanma 
5.4 Sorumluluk ve Yetki
5.5 Gıda güvenliği ekip lideri 
5.6 İletişim
5.7 Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme 
5.8 Yönetimin gözden geçirmesi
6 Kaynak yönetimi
6.1 Kaynak sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.3 Altyapı
6.4 Çalışma ortamı
7 Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme
7.1 Genel
7.2 Ön gereksinim programları
7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
7.4 Tehlike Analizi
7.5 Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması
7.6 HACCP Planının Oluşturulması
7.7 OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
7.8 Doğrulama Planlaması
7.9 İzlenebilirlik Sistemi
7.10 Uygunsuzluk Kontrolü
8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
8.1 Genel
8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü
8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
8.5 İyileştirme
8.5.1 Sürekli iyileştirme
8.5.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

Paylaş

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir