ce belgesi danışmanlığı ile Tıbbi Cihazlar Ce Belgelendirme (93/42/EEC)

ce belgesi danışmanlığı ile Tıbbi Cihazlar Ce Belgelendirme (93/42/EEC)

Bu günlerde Tıbbi Cihazlar Ce Belgelendirme (93/42/EEC) için oldukça fazla soru soruldu. Bu inceleme ile Tıbbi Cihazlar Ce Belgelendirme (93/42/EEC) hakkında akıllarda kalan tüm bu sorulara cevaplar arayacağız.

ce belgesi nasıl alınır93/42/AT – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Kapsam:
Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, tıbbî cihaz ve aksesuarlarının tasarımı, üretimi, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması ve kullanımı ile ilgili bütün faaliyetlerini kapsar.
İnsan kanı türevini, işlevinin bir parçası olarak içeren tıbbî cihazlar da bu Yönetmelik kapsamındadır.

Tıbbî cihaz, işlevini yerine getirebilmek için tıbbî ürün ile birlikte kullanılıyor ise, tıbbî ürün kendisi ile ilgili mevzuat kapsamında; tıbbî cihaz da bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

Tıbbî cihaz, tıbbî ürün veya ilaç ile kombine halde tek bir ürün olarak kullanılıyor ve tek kullanımlık ise, tıbbî ürün veya ilaç kabul edilerek ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilir.

Ancak;

– In vitro tıbbî tanı cihazları,
– İnsan vücuduna yerleştirilebilir aktif tıbbî cihazları,
– Tıbbî ürünler,
– Kozmetik ürünleri,
– İnsan kanı türevleri hariç olmak üzere; insan kanı, kan ürünleri, insan kaynaklı plazma veya kan hücreleri ile insan hücresi, dokusu, nakil organları veya bunlardan üretilen ürünler,
– Cansız hayvan dokuları ve cansız hayvan dokularından üretilen ürünleri içeren cihazlar hariç olmak üzere, hayvan kökenli doku ve hücreler,
– Ürünün esas kullanım amacına bağlı olarak kişisel koruma cihazları,

bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Direktifi elektronik ortamda bilgisayarınıza kaydetmek için lütfen tıklayınız.

ce belgesi danışmanlığı ve buna yakın şeylerle alakalı yorumlar görebilir, ce belgesi danışmanlığı örneklerinden oluşan resimlere göz gezdirebilirsiniz.

Paylaş

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir