Author Archive isobelgesi

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

iso 27001

iso 27001

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ISO 18001 OHSAS Faydaları

OHSAS 18001 BELGESİ  Ana üreticilerin, ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde
rakiplerine göre avantaj  sağlamasi, öne geçmesi
OHSAS 18001 BELGESİ  Karlılığı arttırmak
OHSAS 18001 BELGESİ  ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların
korunmasını sağlamak
OHSAS 18001 BELGESİ  Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
OHSAS 18001 BELGESİ  Motivasyon ve katılımı arttırmak
OHSAS 18001 BELGESİ  Ulusal yasa ve dünya Standardlarına uyum süresini ve
maliyetini azaltmak
OHSAS 18001 BELGESİ  Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
OHSAS 18001 BELGESİ  Kuruluşlar tarafindan sürdürülmekte olan ISG faaliyetlerinin

oshas

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

OHSAS 18001 İş Sağlıgı ve Güvenliği

ISO OHSAS 18001 genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve üretim güvenliği konularının ikinci planda kaldığı ve uluslar arası alanda iş güvenliği kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği görülmektedir.

ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği

Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği,uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Neden ISO 18001 Ohsas?

NEDEN TS 18001 ?
-Karlılığı arttırmak
-İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
-Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek

-Motivasyon ve katılımı arttırmak
-Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak
-Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
-Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

Ohsas 18001 İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği

ohsas 18001

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ÇED Belgesi

ced2Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Çevresel etki değerlendirmesi süreci

Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru ile başlayan ve Bakanlık tarafından kararın verilmesi ile sona eren süreçtir.

Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi

Ek I ve Ek II listelerinde yer alan faaliyetlerin ÇED sürecindeki iş ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirileceği sistemdir.

Ek I, Ek II ve Muafiyet Başvuruları 01.11.2013 tarihinden itibaren Çevrimiçi ÇED (e-çed) sisteminden yürütülmektedir.

03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projeler hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beton Bordür Ürün Belgelendirme

Bordur-TaşıBeton Bordür Ürün belgelendirme işlemleri için;

 • – Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜK)
 • – Ticaret Sicil Gazetesi
 • – İmza Sirküsü
 • – Vergi Levhası
 • – Oda Kayıt Belgesi
 • – Fabrikanın Adresini beyan edebileceğiniz resmi belge
 • – Kullanılan Agrega Analiz Raporları
 • – Çimento Analiz Raporları
 • – Katkı kullanılıyor İse Katkı Analiz Raporları
 • – TS 436 en 1340 Deneylerini yapabilecek firma bünyesinde kurulu labaratuar
 • – Laboratuar Cihazlarına kalibrasyon yapılması
 • – Kullanılan Suyun analiz Raporu
 • – Renkli ürün yapılıyor ise Kullanılan boyanın analiz raporu

Yukarda geçen evraklar firmanız tarafından tedarik edilmesi halinde denetim tarihi planlanarak firmanız da aşama1 denetimi icra edilir. Aşama 1 denetiminde görülen eksikler yapılacak olan ikinci denetimde düzeltici faaliyet olarak kapatılması gerekmektedir. Laboratuarda yapılan ve dış laboratuara gönderilecek deneyler sonucunda belgelendirme işlemleriniz tamamlanır.

Alınan belge bir yıl geçerli olup bu işlemler her yıl tekrar edilerek Belgenin ara denetimleri yapılır ve belge süresi bir yıl daha uzatılmış olur. Ürünlerde yapılan tasarım boyut değişikliklerinde tekrar denetim yapılarak belgenin revize edilmesi sağlanır.

Beton Bordür Belgelendirme Danışmanlık ve Laboratuar Cihazları için 05321798770 numaralı telefondan veya online başvuru bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beton Parke Ürün Belgelendirme

kilit-tasi-belgesiBeton Parke Ürün belgelendirme işlemleri için;

 • – Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜK)
 • – Kullanılan Agrega Analiz Raporları
 • – Çimento Analiz Raporları
 • – Katkı kullanılıyor İse Katkı Analiz Raporları
 • – TS 2824 en 1338 Deneylerini yapabilecek firma bünyesinde kurulu labaratuar
 • – Laboratuar Cihazlarına kalibrasyon yapılması
 • – Kullanılan Suyun analiz Raporu
 • – Renkli ürün yapılıyor ise Kullanılan boyanın analiz raporu
 • – Ticaret Sicil Gazetesi
 • – İmza Sirküsü
 • – Vergi Levhası
 • – Oda Kayıt Belgesi
 • – Fabrikanın Adresini beyan edebileceğiniz resmi belge

Yukarda geçen evraklar firmanız tarafından tedarik edilmesi halinde denetim tarihi planlanarak firmanız da aşama1 denetimi icra edilir. Aşama 1 denetiminde görülen eksikler yapılacak olan ikinci denetimde düzeltici faaliyet olarak kapatılması gerekmektedir. Laboratuarda yapılan ve dış laboratuara gönderilecek deneyler sonucunda belgelendirme işlemleriniz tamamlanır.

Alınan belge bir yıl geçerli olup bu işlemler her yıl tekrar edilerek Belgenin ara denetimleri yapılır ve belge süresi bir yıl daha uzatılmış olur. Ürünlerde yapılan tasarım boyut değişikliklerinde tekrar denetim yapılarak belgenin revize edilmesi sağlanır.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beton Bordür Fiziksel Özellikler

Beton Bordür Fiziksel ve mekanik özellikler
Beton bordür taşları aşağıda verilen gereklere uygun olmalıdır.
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç, donma çözülme bakımından veya su emme’ye göre
yapılacak deneylerden elde edilen sonuçların, uygunluk kriterlerine göre değerlendirilmesiyle tayin
edilir.
Buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma/çözülmeye karşı direncin tayini
Numune ön şartlandırmaya tâbi tutulduktan sonra 28 gün süreyle, yüzeyi % 3’lük NaCl çözeltisi ile
kaplanmış şekilde, donma-çözülme çevrimlerine maruz bırakılır. Donma-çözülme etkisiyle pullanma
sonucu numuneden ayrılan parçalar toplanarak tartılır ve sonuç, numunenin metre karesi başına
kilogram cinsinden gösterilir.
Numune, donma çözülme etkisine maruz bırakılacak üst yüzeyi 7500 mm2‘den küçük, 25000
mm2’den daha büyük olmamalı ve kalınlığı en fazla 103 mm olmalıdır. Numune, bu ölçüler sağlanacak
şekilde beton bordür taşı birimden alınacaksa, numune alınacak bordür taşı en az 20 günlük olmalıdır.
Kullanılan malzemeler, cihazlar, deney numunelerinin hazırlanması, deney işlemi, deney sonuçlarının
hesaplanması TS 2824 EN 1338 “Beton Parkeler” standardındaki gibidir.
Toplam su emmenin tayini
Numune, (20 ± 5) °C sıcaklıktaki ortamda şartlandırıldıktan sonra, sabit kütleye ulaşıncaya kadar suya
batırılır ve daha sonra da kurutularak değişmez kütleye ulaşması sağlanır. Kütlece kayıp, numunenin
kuru kütlesine oranla yüzde olarak gösterilir.
Beton bordür taşının her iki ucundan birer numune alınır. Numuneler testere ile kesilerek veya karot
almak suretiyle alınır. Alınan her bir numunenin kütlesi 2,5 kg’dan az, 5,0 kg’dan daha fazla
olmamalıdır. Bordür taşının iki farklı beton karışımından meydana gelmesi hâlinde,bu karışımların
beton bordür taşında kullanılan oranları, numuneye de aynen yansıtılmış olmalıdır.
Kullanılan malzemeler, cihazlar, deney numunelerinin hazırlanması, deney işlemi, deney sonuçlarının
hesaplanması TS 2824 EN 1338 “Beton Parkeler” standardındaki gibidir.
Performans ve sınıflar
Beton bloklar, Çizelge 84 veya Çizelge 85’de verilen gerekleri sağlamalıdır.
Mamulün o ülke şartlarında dayanıklılığını garanti altına almak üzere gerekli hava etkileri nedeniyle
yıpranmaya karşı direnç sınıfı ile ilgili öneriler (şartnameler) o ülkeye mahsus olarak tesis edilebilir.
Çizelge 84 – Su emme

beton-bordur3

Donma şartlarıyla birlikte yüzeyin buz çözücü tuzlarla sık sık temas etmesi gibi özel şartların mevcut
olduğu hâllerde, Çizelge 11.2.2’de tarif edilen gerekler sağlanmalıdır.

Çizelge 85– Buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma çözülme etkisine direnç

beton-bordur4

Aşınmaya direnç
Aşınmaya karşı direncin ölçülmesi Aşınma direnci, geniş diskli aşınma deneyi yoluyla veya alternatif metot olarak Böhme deneyi ile tayin edilir. Geniş diskli aşınma deneyi referans deneydir. Aşınma direnci için gerekli şartlar Çizelge 86’da verilmiştir.
Deney sonuçlarından hiçbirisi, gerekli değerden daha büyük olmamalıdır. Deney için kullanılan malzemeler, cihazlar, deney numunelerinin hazırlanması, deneyin yapılması işlemi, deney sonuçlarının hesaplanması TS 2824 EN 1338 “Beton Parkeler” standardındaki gibidir.

Çizelge 86 – Aşınmaya direnç sınıfları

beton-bordur5

Eğilme dayanımı
Karakteristik eğilme dayanımı, yapılacak deneyler ve verilen uygunluk kriterlerine göre
değerlendirilmesiyle tayin edilmelidir.
Performans ve sınıflar Karakteristik eğilme dayanımı, Çizelge 87’de ilgili sınıf için verilen değerden daha küçük olmamalıdır.
Tek deney sonuçlarından hiçbirisi Çizelge 87’de ilgili sınıf için verilen en küçük değerden daha küçük
olmamalıdır. Bordür taşlarının, biçimleri nedeniyle bu standarda göre deneye tâbi tutulamaması
hâlinde, bu elemanlar, en az bu standarda uygun bordür taşında kullanılan betona eşdeğer kalitede
betondan imal edilmiş olmaları hâlinde, bu standarda uygun kabul edilirler.
beton-bordur6

 Eğilme dayanımının ölçülmesi
Cihazlar Enine yükleme deney makinasının, tahmin edilen yükün ± % 3’ünü doğrulukla gösterebilecek bir
kadranı bulunmalı ve yükü belirlenen hızda arttırarak uygulayabilecek kapasitede olmalıdır. Deney
makinası, numuneye herhangi burulma etkisi göstermeksizin 3 noktadan yükleme yoluyla eğilme
yüklemesi yapabilmelidir (Şekil 1).

Mesnetlerin uzunluğu en az deneye tâbi tutulacak numune genişliği kadar olmalı ve yük, çapı (40 ± 1)
mm, kalınlığı en az 20 mm olan bir çelik (Şekil F.1) yastık üzerine küresel yataklanmış başlık
vasıtasıyla uygulanmalıdır.
Mesnetler, rijit malzemeden yapılmış, (20 ± 1) mm çapta, yuvarlak veya yuvarlatılmış olmalıdır.
(Şekil 1)

beton-bordur7

Açıklama:
1 Ağırlık merkezinden geçen hat
2 Yerleştirme parçası
3 Sert ahşaptan yapılma kama veya harç dolgu kütlesi
Şekil F.1 – Deney prensibi
Numunenin deneye hazırlanması
Deneyde tam ölçülerde bordür taşı kullanılır ve varsa, numunedeki çapak ve büyük çıkıntılar vb. giderilir. Gerekirse bordür taşı numune birimler, (20 ± 5) °C sıcaklıktaki suya (24 ± 3) saat süre ile daldırılır, çıkarıldıktan sonra bir bezle kurulanır ve hemen deneye tâbi tutulur. Elde edilen deney sonuçları arasında bir bağıntı kurulmuş ve kanıtlanmışsa, rutin deneylerde, yukarıda tarif edilenden farklı diğer hazırlama metotları kullanılabilir.
İşlem Beton bordür taşı numune, deney makinasına yerleştirilir. Numunenin uçları ile alt mesnetler arasındaki mesafe (numune uçlarının mesnetlerden taşan kısmı) 100 mm olmalıdır. Ancak, mesnetler arasındaki açıklığın, numune kalınlığının dört katından daha düşük olması hâlinde, numune uçları ile alt mesnetler arasındaki mesafe, bordür taşı numunenin deney konumundaki düşey kalınlığının yarısı kadar olacak şekilde azaltılır.
Mesnetler arasındaki açıklığın, bordür taşının düşey boyutunun dört katından daha düşük olması hâlinde deneyin uygulanması mümkün olmaz. Alt mesnetler arasındaki açıklık, bu amaçla önceden belirlenmiş mesafeye, % 0,5 sapma sınırları içerisinde kalmak şartıyla, en yakın mm’ye yuvarlatılarak ayarlanmalı ve kaydedilmelidir. Yük, bordür taşı ağırlık merkezinden geçen hat üzerine, en fazla ± 5 mm sapma sınırları içerisinde uygulanır.
Bordür taşları daima, en kesitin daha büyük olan boyutu yatay konumda bulunacak şekilde yerleştirilerek deneye tâbi tutulmalıdır.

Numune, deney makinasının alt mesnetleri üzerine, en kesitin daha büyük olan boyutu yatay konumda olacak şekilde simetrik olarak ve çelik yükleme yastığı ile numune arasına (4 ± 1) mm kalınlığında kontraplâk yerleştirme parçası konularak yerleştirilmelidir.
Deneye tâbi tutulacak bordür taşı numunesi üst yüzeyinin profiline bağlı olarak, deney numunesiyüzeyi ile çelik yükleme yastığı arasına sert ahşaptan yapılmış kama veya harç dolgu kütlesi kullanılır.Yük, darbe tesiri olmaksızın, gerilme artış hızı (0,06 ± 0,02) MPa/s olacak şekilde kırılma yüküneulaşılıncaya kadar uygulanır. Kırılma yükü 100 N yaklaşımla kaydedilir.
 Deney sonuçlarının hesaplanması
Kırılma kesitinin, kesit alanının ağırlık merkezinden geçen yatay eksene göre atalet momenti, çalışma
boyutları kullanılarak hesaplanır.
Deneye tâbi tutulan bordür taşının eğilme dayanımı, T, aşağıda verilen bağıntı kullanılarak hesaplanır.
T = (PLy) / 4I
Burada;
T Eğilme dayanımı, MPa,
P Kırılma yükü, N,
L Mesnetler arasındaki mesafe, mm,
I Kırılma kesitinin çalışma boyutları kullanılarak hesaplanan atalet momenti, mm4,
y Kırılma kesiti ağırlık merkezi ile en dış lif arasındaki mesafe, mm,
Her deney sonucu Megapaskal biriminde kaydedilir.

 Deney raporu
Deney raporunda, bordür taşının eğilme dayanımı, T, yer almalıdır.
 Görünümle ilgili hususlar 
Beton bordür taşlarının üst yüzlerinde, çatlama veya pullanma gibi kusurlar görünmemelidir.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beton Bordür Taşları

BETON BORDÜR TAŞLARI- GEREKLİ ŞARTLAR VE DENEY METOTLARI

Bu standard, donatısız, çimento bağlayıcılı ön dökümlü beton bordür taşlarının malzemelerini,
özelliklerini, sahip olması gerekli şartları ve deney metotlarını kapsar.
Terimler ve tarifleri
Beton bordür taşı: Aynı veya farklı seviyelerde bulunan yüzeyleri, aşağıda verilenleri sağlamak üzere ayırmak için
kullanılan ön dökümlü beton birim.
– Fizikî veya görsel sınır meydana getirmek veya çevreleme,
– Tek olarak veya diğer bordür taşları ile birlikte drenaj kanalları,
– Farklı türde trafik için düzenlenen yüzeyleri birbirinden ayırma .
Kalınlık Bordür taşı üst yüzü ile yataklama yüzü arasındaki mesafe.
Yataklama yüzü Döşeme sonrasında zeminle temas eden alt yüz.
Yan yüz eğim açısı Şekil 1’de gösterildiği gibi, bordür taşı yan yüzünün, tüm yükseklik boyunca düşey düzlemle yaptığı
açı.
Pah Şekil 1’de görülen şekilde kesilmiş kenar.
Kenar Bordür taşının, iki yüzünün birleştiği kısmı. Kenar, pahlı, yuvarlatılmış, oluklu, açılı kesilmiş veya
aşındırılmış olabilir.

beton-bordur 1 Pah 2 Kalınlık α Yan yüz eğim açısı
Şekil 1 – Pah ve yan yüz eğim açısı

 

 

 

 

 

 

Biçim ve boyutlar
İzin verilen sapma sınırları
İmalâtçı tarafından beyan edilen anma boyutlarında izin verilen sapmalar aşağıda verilmiştir.
Uzunluk : En yakın mm’ye yuvarlatıldığında, 10 mm’yi geçmemek ve en az 4 mm olmak şartıyla ± %1.
Diğer boyutlar, çaplar hariç olmak üzere:
Yüzeyler için : En yakın mm’ye yuvarlatıldığında, 5 mm’yi geçmemek ve en az 3 mm olmak şartıyla ±
% 3.
Diğer kısımlar için : En yakın mm’ye yuvarlatıldığında, 10 mm’yi geçmemek ve en az 3 mm olmak
şartıyla ± % 5.
Bordür taşının bir boyutu üzerinde yapılan herhangi iki ölçümün arasında 5 mm’den fazla fark
olmamalıdır.
Yüzeyin düzgün, kenarın doğru olarak tanımlanabilmesi için, düzlemden ve doğrudan sapmaya
uygulanacak
toleranslar, Çizelge 83’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

beton-bordur2

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beton Parke Fiziksel Özellikler

Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç, donma çözülme bakımından veya su emme için
yapılacak deneylerden elde edilen sonuçların uygunluk kriterlerine göre değerlendirilmesiyle tayin
edilir.

Çizelge 77 – Su emme

beton-parke4

Çizelge 78 – Buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma çözülme etkisine direnç

beton-parke5

 Yarmada çekme dayanımı
Karakteristik yarmada çekme dayanımı T, yapılacak deneylerden elde edilen sonuçların uygunluk
kriterlerine göre değerlendirilmesiyle tayin edilir.
Karakteristik yarmada çekme dayanımı T, 3,6 MPa’dan daha küçük olmamalıdır. Tek deney
sonuçlarından hiçbirisi 2,9 MPa’dan daha küçük olmamalı ve numune kırılma yüklerinden hiçbirisi de
250 N/mm’den daha küçük olmamalıdır.

Aşınmaya direnç
Aşınma direnci, geniş diskli aşınma deneyi yoluyla veya alternatif metot olarak Böhme deneyi ile tayin
edilir. Geniş diskli aşınma deneyi referans deneydir.
Çizelge 79 – Aşınmaya direnç sınıfları

beton-parke6

Kaymaya/kızaklamaya karşı direnç
İstisnaî bir durumda, cilalanmamış kaymaya/kızaklamaya karşı direnç değerinin gerekli olması
hâlinde, Ek I’da tarif edilen deney metodu kullanılmalı ve en küçük kaymaya/kızaklamaya karşı direnç
değeri, beyan edilmelidir. Beton blok yüzeyinde çıkıntı, girinti veya pandüllü sürtünme ölçer cihaz
kullanılarak deney yapmayı engelleyen bir başka yüzey biçimi olması hâlinde, deneye tâbi tutmaksızın
mumulün bu standardın şartlarını sağladığı kabul edilir. Beton bloğun deney için gerekli alan temin
edilemeyecek derecede küçük olması hâlinde imalâtçı, deneyde, deneye tâbi tutulacak blok ile aynı
yüzey biçimine (yapısına) sahip daha geniş yüzeyli bir blok kullanabilir.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beton Parke

 

BETON PARKE- ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI  (TS 2824 EN 1338)

Zemin döşemesi için kullanılan, donatısız, çimento bağlayıcılı beton kaplama bloklarının
malzemelerini, özelliklerini, sahip olması gerekli şartları ve deney metotlarını kapsar. Bu standard,
kaldırım, bağlantı yolu, bisiklet yolu, otoparklar, yollar, otoyollar, endüstriyel alanlar (limanlar ve
iskeleler), havaalanı kaplamaları, otobüs istasyonları, petrol dolum istasyonları gibi yaya kullanım
alanları, taşıtlara açık alanlar ve çatı kaplamasında kullanılan öndökümlü beton kaplama bloklarına ve
tamamlayıcı parçalarına uygulanır.
10.1.2 Malzemelerle ilgili gerekli şartlar
Beton kaplama bloklarının imalâtında, özellikler ve performans bakımından uygunlukları belirlenmiş
malzemeler kullanılmalıdır.
10.1.3 Mamullerle ilgili şartlar
10.1.3.1 Biçim ve boyutlar
Çalışma boyutları imalâtçı tarafından beyan edilmelidir. İmalâtçı tarafından beyan edilen anma
boyularından izin verilen sapmalar Çizelge 74, Çizelge 75 ve Çizelge 76’de verilmiştir.
Çizelge 74 – İzin verilen sapmalar

beton-parke

Köşegen uzunlukları 300 mm’den fazla olması hâlinde, dikdörtgenler prizması şeklinde olan bir blokta
iki köşegen ölçüleri arasında izin verilen en büyük sapma Çizelge 74’de verilmiştir.
Çizelge 75 – İzin verilen en büyük farklar

beton-parke2

Bloğun en büyük boyutunun 300 mm’den daha büyük olması hâlinde, düz olması tasarlanan üst yüzde
düzlük ve bombeden sapma için uygulanacak sınırlar Çizelge 75’te verilmiştir.
Çizelge 76 – Düzlük ve bombe için sapmalar

beton-parke3

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beton Nedir?

beton-g-belgesiBeton; dünyada sudan sonra en çok kullanılan bir malzemedir. Ekonomik olması,
bileşenlerinin doğada bol miktarda bulunabilmesi, dayanımı ve dayanıklılığının yüksek, maliyetinin
düşük olması, işlenebilirliği, yangına karşı direnci, üretiminde az enerji gereksinimi duyması, çevre
dostu, estetik yapıların inşasına olanak sağlayan mühendislik özelliklerinden ve daha birçok özelliği ile
alternatifsiz bir yapı elemanıdır. İlkel şekliyle 5000 yıl kadar önce Mısır Piramitlerinin inşasında, Çin
Seddinin yapımında, Romalılar döneminde pek çok mühendislik yapısında kullanıldığı bilinmektedir.
Bugünkü anlamda beton 1824 yılında portland çimentonun üretilmesi ve 1848’de İngilterede ilk
çimento fabrikasının kurulmasıyla kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra 1903 yılında Almanyada
hazır beton kullanılmaya, 1916 yılında da betonun taşınması için transmikserler kullanılmaya
başlanmıştır.
Bugün ise özellikle kimyasal ve mineral katkıların, liflerin betonda kullanılması ile yüksek
dayanımlı betonlar üretilmektedir.
Bu teknik ve ekonomik üstünlülükleri sayesinde, beton geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda
da inşaat sektöründe en çok tercih edilen ve vazgeçilemez malzeme olma özelliğini sürdürecektir.
Beton; çimento, agrega, su ve gerektiğinde kimyasal ve mineral katkıların uygun oranlarda
ve homojen olarak karıştırılmasıyla oluşturulan, başlangıçta plastik kıvamda olup şekil verilebilen,
zamanla çimentonun hidratasyonu ile katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan bir yapı malzemesidir.
İyi beton; maruz kaldığı yüklere ve çevre etkilerine karşı hizmet ömrü boyunca, fiziksel ve
kimyasal bütünlüğünü koruyabilen, dayanımı yüksek, geçirimsiz betondur. Betonda kalitenin ölçüsü,
basınç dayanımına göre değil, betonun ekonomik ömrü boyunca maruz kaldığı çevre etkilerine ve
yüklere karşı dayanıklılığıdır.
Betonun dayanım ve dayanıklılığı, bir çok parametrenin etkisi altında şekillenmektedir.
• Kullanılan malzeme (Agrega, çimento, su, kimyasal ve mineral katkılar)
• Uygun tasarım
• Su/çimento oranı
• Üretim teknolojisi
• Yerleştirme, Sıkıştırma
• Bakım (Kür)

Paylaş

Tags, , , , , ,

ISO 18001 Ohsas İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık ve Güvenlik Politikası18001
İş sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sağlık ve Güvenlik Politikasının üç bileşeni olması gerektiğini belirtir :

Genel politika yazısı
Organizasyon
Düzenlemeler
Genel Politika yazısı OHSAS 18001 de verilen İş Sağlığı ve Güvenliğinde istenen politikaya eşdeğerdir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği ( OH&S ) ( ISG )
İş yerinde çalışanların, geçici çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin veya her hangi birisinin durumunu etkileyen şartlar ve faktörler 

OH&S Yönetim Sistemi 

Kurumun işi ile ilgili olarak OH&S riskleri ile ilişkili yönetimi başlatan yönetim sistemi Bu kuruluş yapısını, planlanan faaliyetleri, sorumlulukları, pratikleri, prosedürleri, prosesleri ve kuruluşun OH&S politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi ile ilgili kaynakları kapsar

Performans
Kuruluşun ISG politika ve hedefleri temel alınarak, saglık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili ISG yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları.

Kaza
Ölüme, Hastalığa, yaralanmaya ve hasara yol açan istenmeyen olay. 

Tehlike
Ölüme, Hastalığa Yaralanma, sağlığın bozulması, eşyaya zarar verme, iş yerine zarar verme şeklinde zarara yol açan potansiyel durum veya kaynak.

Tehlike Belirleme
Tehlikenin bulunduğunu ve özelliklerinin tanımlandığı proses 

Olay 
Kazaya sebebiyet veren veya potansiyel olarak kazaya yol açan olay.
(Sağlığı bozmayan, hasar veya her hangi bir kayba sebebiyet vermeyen olay Ramak Kala diye adlandırılır.)

Risk
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi

Güvenlik
Kabul edilemez zarar riski altında olmama durumu

Katlanılabilir Risk
Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi ISG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

RİSK DEĞERLENDİRME
Risk değerlendirme prosesinde beş ana aşama:
Aşama 1 – Tehlikelere Bak
Aşama 2 – Kimin zarar görebileceğine karar ver
Aşama 3 – Riskleri değerlendir ve mevcut tedbirlerin yeterliliğini daha iyi tedbirlere gerekip gerekmediğini kararlaştır
Aşama 4 – Bulguları kaydet
Aşama 5 – Değerlendirmeyi gözden geçir gerekiyor ise revize et

Risk Değerlendirme Aşağıdakileri içermelidir
Bütün Faaliyetler
Malzemeler
İşyeri
Cihaz
İnsan

Tehlikeleri Belirle

“Zarara yol açma ihtimali olan bir şey”

Dönen Şaft – Dolaşma
Islak Zemin – Kayma
Sigara İçimi – Yangın / Patlama
Kapalı çalışma alanı – Duman zehirlenmesi

Normal ve Anormal Durumları Düşün

Risk altındaki kişileri belirle

Yaşı
Cinsiyeti
Sağlık durumunu
Bekleyen Anneleri Düşün
Aynı Zamanda 
Taşeronları, tesisleri paylaşan diğer insanları, ziyaretçileri, acil servisleri, halkı, komşuları ve yolcuları da düşün 

Analiz
RISK = İhtimal / Şans x Etki / Şiddet 

İhtimal
Bütün faktörleri dikkate alarak, bir tehlikenin zarar verme şansı nedir.

Çok büyük olasılık
Mümkün
Olası 
Zor 
Mümkün Değil

Pek çok derecelendirme sistemi mevcuttur ve bir denetçi olarak kuruluşun kullandığı mantığı okuma ve anlama kabiliyetiniz olmalıdır

Şiddet

Ölümcül / Ölüm
Ana Yaralanma
Üç Gün
Sıyrık
Yaralanmaya yol açmayan kaza / olay

Pek çok derecelendirme sistemi mevcuttur ve bir denetçi olarak kuruluşun kullandığı mantığı okuma ve anlama kabiliyetiniz olmalıdır

İhtimal ve Şiddet belirlendikten sonra RİSKi hesaplamamız gerekir. 

İhtimal x Şiddet = Risk

Derecelendirme sistemi kullanılarak risk seviyesine göre öncelik sıraları belirlenebilir. 

İhmal ettiğimiz risk seviyesi ‘Katlanılabilir’dir.

Paylaş

Tags, , ,

ISO 22000 Belgesini Kimler Alır

Kimler Uygulayabilirhaccp

• Gıda üreticileri, 
• Gıda tedarikçileri, toptancı ve perakendecileri, 
• Paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri, 
• Tohum ve yem üreticileri, 
• Çiftçiler, 
• Katkı malzemesi üreticileri, 
• Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar, 
• Perakende ve gıda hizmeti veren işletmeler ile kontratlı çalışan kuruluşlar, 
• Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar, 
• Servis sağlayıcı kuruluşlar, (Haşere Mücadele, vb) 
• Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar,
• Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar 
• Ekipman, temizlik malzemeleri ve diğer gıda ile temasta olan malzeme üreticileri 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Maddeleri

4 Gıda güvenliği yönetim sistemi
4.1 Genel şartlar
4.2 Dokümantasyon Şartları
5 Yönetim Sorumluluğu
5.1 Yönetim Taahhüdü
5.2 Gıda Güvenliği Politikası
5.3 Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanma 
5.4 Sorumluluk ve Yetki
5.5 Gıda güvenliği ekip lideri 
5.6 İletişim
5.7 Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme 
5.8 Yönetimin gözden geçirmesi
6 Kaynak yönetimi
6.1 Kaynak sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.3 Altyapı
6.4 Çalışma ortamı
7 Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme
7.1 Genel
7.2 Ön gereksinim programları
7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
7.4 Tehlike Analizi
7.5 Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması
7.6 HACCP Planının Oluşturulması
7.7 OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
7.8 Doğrulama Planlaması
7.9 İzlenebilirlik Sistemi
7.10 Uygunsuzluk Kontrolü
8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
8.1 Genel
8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü
8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
8.5 İyileştirme
8.5.1 Sürekli iyileştirme
8.5.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

iso-22000• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
• ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder, 
• Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması
• Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü, 
• Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması. 
• Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi, 
• Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması
• Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi
• Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması
• Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi, 
• Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması, 
• Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi 
• Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi, 
• Etkin stok kontrolü ve veri sağlama 
• Etkin zaman yönetimi, 
• Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması. 
• Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi, 
• Ürün güvenlik problemlerini önlemesi, 
• Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi, 
• Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,