Tag Archive beton çimentosu

Çimento

ÇİMENTOLAR

3.1 Kapsam
çimento-TS EN 197-1 standardı, 27 farklı genel çimentonun ve bileşenlerinin tarifini ve özelliklerini kapsar. Her
çimentonun tarifi,6 dayanım sınıfının bulunduğu aralık içinde, o çimentonun üretimi için bileşenlerin
katılma oranını ihtiva eder. Aynı zamanda bileşenlerin karşılaması gerekli özellikleri ve 27 farklı
çimentoya ve dayanım sınıflarına ait mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerle, istenmesi hâlinde
hidratasyon ısısı özelliklerini de ihtiva eder. Bu standard özelliklere uygunluğu değerlendirmek için
uygunluk kriterleri ve ilgili kuralları da belirtir.
3.2 Çimento
Çimento, su ile karıştırıldığında hidratasyon reaksiyonları ve prosesler nedeniyle priz alan ve sertleşen
bir hamur (pasta) oluşturan ve sertleşme sonrası suyun altında bile dayanımını ve kararlılığını
koruyan, inorganik ve ince öğütülmüş hidrolik bağlayıcıdır.
TS EN 197-1 standardına uygun çimento, CEM çimentosu diye adlandırılır. Agrega ve su ile uygun
şekilde harmanlanıp karıştırıldığında, yeterli süre işlenebilirliğini muhafaza eden ve belirlenmiş
periyodlarda belirli dayanım seviyelerini kazanan ve uzun süre hacim sabitliği gösteren, beton veya
harç üretilebilen çimentodur.
3.3 Bileşim ve İşaret
TS EN 197-1 standardı kapsamındaki 27 farklı genel çimento aşağıdaki beş ana tipte olmak üzere
gruplandırılmıştır. Bunlar;
• CEM I Portland çimentosu
• CEM II Portland-kompoze çimento
• CEM III Yüksek Fırın Curuflu çimento
• CEM IV Puzolanlı çimento
• CEM V Kompoze çimento’dur.
27 farklı genel çimentodan herbirinin bileşimi Çizelge34’e uygun olmalıdır.
39

Paylaş

Tags, , ,